Back to petition

To: The Governments of Germany, the Netherlands, Belgium, Italy and Turkey

No U.S. Nuclear Weapons in Europe

Reason for signing

  • Het risico op een nucleaire ramp, tijdens een oorlog, terreuraanval, ongeluk of menselijke fout, is groter dan ooit en blijft toenemen