To: Poliittiset päättäjät

Kansainvälinen Covid-19-solidaarisuusmanifesti. Huhtikuu 2020

Petition Text

COVID-19-kriisi on tehnyt selväksi tarpeen muuttaa epätasa-arvoisia ja väkivaltaisia globaaleja rakenteita. Me ihmiset ympäri maailman käytämme tämän historiallisen tilaisuuden hyväksi. Vaadimme solidaarisuutta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Huolimatta fyysisen etäisyyden tarpeesta, perustamme yhteisöllisiä avustusryhmiä ja verkostoja, sekä sosiaalisia liikeitä. Julistamme tämän manifestin tänään tarjotaksemme vision maailmasta, jota rakennamme, maailmasta, jota vaadimme, maailmasta, jonka luomme.

1. Vaadimme kaikille ihmisille oikeuden yleiseen ja kattavaan terveydenhuoltoon.
2. Vaadimme välittömän maailmanlaajuisen aselevon kaikkiin aseellisiin konflikteihin ja sotapolitiikasta luopumista. Vaadimme, että kaikki valtiot käyttävät vähintään puolet sotilasbudjetistaan terveydenhuoltopalveluihin, asumisoikeuteen, lastenhoitopalveluihin, ruoka-apuun, koulutukseen, yleiseen oikeuteen internet-yhteyteen ja muihin sosiaalisektorin palveluihin, jotta ihmisten fyysinen, psykologinen ja taloudellinen turvallisuus voidaan taata. Sotilasbudjetissa voidaan säästää sulkemalla ulkomaiset sotilastukikohdat, lopettamalla sotilasharjoitukset ja kieltämällä ydinaseet.
3. Vaadimme, että kestämättömät kapitalistiset taloudet, jotka perustuvat loputtoman kasvun valheelliselle oletukselle korvataan yhteisöllisillä talouksilla, joissa ihmishenki, biodiversiteetti ja luonnonvarat suojellaan ja joissa kansalaisille taataan kansalaispalkka. Uuden talouden tulee mahdollistaa valtioiden välinen yhteistyö ilmastonmuutoksen aiheuttaman kriisin estämiseksi.
4. Vaadimme kokonaisiin kansakuntiin kohdistuvien kansainvälisten sanktioiden välitöntä purkamista. Nämä sanktioit kurjistavat heikoimmassa asemassa olevien ryhmien elämää ja tappavat ihmisiä estämällä lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden saatavuuden.
5. Vaadimme, että kaikki työläiset suojataan COVID-19-virusta vastaan ja että heidän oikeus työterveyteen, taloudelliseen hyvinvointiin ja reiluihin työehtoihin taataan.
6. Vaadimme heikossa asemassa olevien ihmisten suojelemista poikkeuksellisessa tilanteessa. Riskiryhmässä ovat muiden muassa naiset, lähisuhdeväkivallan ja lasten hyväksikäytön uhrit, vanhukset, vähätuloiset, vangit, pidätetyt, pakolaiset ja muut kotiseudultaan muuttamaan joutuneet ihmiset, siirtolaiset riippumatta maassaolon laillisesta statuksesta, kodittomat, LGBTQIA+-henkilöt, etniset vähemmistöt, alkuperäisasukkaat ja vammaiset.
7. Vaadimme, että vauraat valtiot toimivat velvollisuutensa mukaisesti toimittamalla lääketieteellistä apua (myös Maailman terveysjärjestön kautta) ja perustamalla velkojen anteeksianto-ohjelmia pelastaakseen henkiä maissa, joissa ei ole vahvaa terveydenhuoltojärjestelmää johtuen historiallisesta kolonialismista, neokolonialismista ja muista kotimaisen ja kansainvälisen hyväksikäyttämisen muodoista.
8. Vaadimme, että valtiot ja korporaatiot kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen ja eivät käytä pandemiaa lisätäkseen sortavia toimintatapojaan, kuten valvontatoimia, pidätyksiä ilman oikeudenkäyntiä ja rajoituksia perusihmisoikeuksiin, kuten oikeuteen kokoontua, sananvapauteen, itsemääräämis- ja äänestysoikeuteen.
9. Vaadimme, että valtiot huolehtivat ensisijaisesti ihmisten tarpeista korporaatioiden, talouden ja poliittisen eliitin tarpeiden sijaan, kun valtiot alkavat elvyttää ja käynnistää taloutta rajoitustoimien jälkeen.

Kokonaisvaltainen omaisuuden ja vaikutusvallan uudelleenjako niin kansallisella kuin globaalillakin tasolla on välttämätön maailmassa, jossa rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on häpeällinen: maailman rikkain prosentti omistaa kaksi kertaa enemmän kuin köyhimmät 6.9 miljardia ihmistä. Kaikilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuus elää terve, luova ja täysipainoinen elämä vapaana köyhyydestä, hyväksikäyttämisestä ja alistamisesta.

Lisätietoja ja yhteystiedot: https://www.covidglobalsolidarity.org/

Why is this important?

COVID-19-kriisi on tehnyt selväksi tarpeen muuttaa epätasa-arvoisia ja väkivaltaisia globaaleja rakenteita. Me ihmiset ympäri maailman käytämme tämän historiallisen tilaisuuden hyväksi.