To: Els responsables polítics

Manifest de Solidaritat Global COVID-19

Petition Text

La crisi de l'COVID-19 ha revelat la urgència de canviar les estructures globals de desigualtats i violència. Nosaltres, persones de tot el món, no deixarem passar aquest moment històric. Estem construint solidaritat a tots els nivells: local, nacional, global. Tot i la necessitat que hi hagi una distància física entre nosaltres, estem construint grups d'ajuda mútua, xarxes comunitàries i moviments socials. Proclamem aquest manifest avui per oferir la visió del món que estem construint, del món que exigim, del món que aconseguirem.

1. Exigim sistemes de salut universals de qualitat i l'atenció sanitària com un dret bàsic per a tots els éssers humans.

2. Exigim un alto el foc immediat en tots els conflictes i la fi de la malaltia de la guerra. Exigim que cada nació reassigni almenys la meitat de la seva despesa militar -fins i tot mitjançant el tancament de bases militars estrangeres, el cessament de maniobres militars i l'abolició d'armes nuclears- per proporcionar atenció mèdica, habitatge, atenció infantil, nutrició, educació, accés a internet i altres necessitats socials que protegeixin veritablement la seguretat física, psicològica i econòmica de les persones.

3. Exigim que les economies capitalistes insostenibles, basades en la fantasia d'un creixement sense fi, siguin reemplaçades per una economies cooperatives basades en les cures, on es preservin la vida humana, la biodiversitat, els nostres recursos naturals i es garanteixi una renda bàsica universal, per tal que els governs puguin treballar junts per combatre l'amenaça existencial del canvi climàtic.

4. Exigim un aixecament immediat de totes les sancions que afecten nacions senceres, les que estan empobrint poblacions ja vulnerables, i que estan matant a persones al bloquejar l'accés a medicines i subministraments mèdics.

5. Exigim que tots els treballadors estiguin protegits contra el COVID-19 i que es garanteixin a llarg termini els seus drets laborals, econòmics i la seva seguretat i salut laboral.

6. Exigim la protecció total de totes les persones, especialment les més vulnerables, incloses les dones i altres víctimes de violència de gènere i abús infantil, els ancians, els pobres, els presoners i els detinguts, els refugiats i altres persones desplaçades, migrants, independentment del seu estatus migratori, les persones sense llar, les persones LGBTQIA +, les minories racials / ètniques, els pobles indígenes i les persones amb discapacitats, diversitat funcional o que experimenten desafiaments físics, entre d'altres.

7. Exigim que els països rics compleixin amb la seva responsabilitat de proporcionar assistència mèdica (inclusivament canalitzada a través de l'Organització Mundial de la Salut), i l’alleugeriment del deute, per tal de salvar vides en països sense sistemes públics de salut forts a causa de les llargues històries de colonialisme, neocolonialisme i altres tipus d'explotacions, tant estrangeres com nacionals.

8. Exigim que els governs i les corporacions respectin la privacitat i no aprofitin la pandèmia per ampliar mesures repressives de control, vigilància, detencions sense judici i restriccions als drets humans bàsics de reunió, llibertat d'expressió, autodeterminació i vot.

9. Exigim que quan els governs implementin programes d'estímul econòmic i reobrin les seves economies, prioritzin les necessitats de les persones sobre els interessos de les elits corporatives, financeres i polítiques.

En un món on la bretxa entre rics i pobres és obscena, on l'1% més adinerat acumula més del doble de la riquesa de 6,9 mil milions de persones, és imprescindible una redistribució de la riquesa i de poder, tant a nivell mundial com dins de les nacions. Tot ésser humà ha de tenir l'oportunitat de viure una vida saludable, creativa i plena, lliure dels estralls de la pobresa, l'explotació i la dominació.

Més informació i contacte: https://www.covidglobalsolidarity.org/

Why is this important?

La crisi de l'COVID-19 ha revelat la urgència de canviar les estructures globals de desigualtats i violència. Nosaltres, persones de tot el món, no deixarem passar aquest moment històric.