• Διακρατικό COVID-19 Μανιφέστο Κοινωνικής αλληλεγγύης
  Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει αποκαλύψει πόσο επείγουσα είναι η αλλαγή των δομών που παγκοσμίως διαιωνίζουν την ανισότητα και τη βία.
  5 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • Manifès Solidarite Global COVID-19
  Kriz COVID-19 la ap devwale ijans pou chanje strikti inegalite ak vyolans global. Nou menm, moun ki soti nan tout peyi, ava sezi moman istorik sa a. N ap konstwi solidarite a chak nivo: lokal, nasyonal, global.
  1 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • COVID-19 Manipesto ng Pandaigdigang Kapatiran
  Nilalantad ng krisis COVID-19 na mahigpit ang kabuluhang baguhin ang mga pandaigdigang istruktura ng di-pagkakapantay at karahasan. Kaming nagmumula sa maraming bahagi ng mundo ay mapangahas na tinatangan ang makasaysayang pagkakataong ito.
  7 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • Manifest de Solidaritat Global COVID-19
  La crisi de l'COVID-19 ha revelat la urgència de canviar les estructures globals de desigualtats i violència. Nosaltres, persones de tot el món, no deixarem passar aquest moment històric.
  1 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • COVID-19(新型コロナウィルス)世界連帯マニフェスト
  COVID-19(新型コロナウィルス)の危機により、世界に蔓延する不公平と暴力の構造を早急に変えていく必要性が明らかになりました。私たち世界の人間は、この歴史的瞬間をチャンスと捉えようではありませんか。
  636 of 800 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • COVID-19 Das Manifest für Globale Solidarität
  Die COVID-19-Krise hat offenbart wie dringend angezeigt es ist, die globalen Strukturen von Ungleichheit und Gewalt nachhaltig zu verändern. Wir, die Menschen dieser Welt, werden diesen historischen Moment nicht ungenutzt verstreichen lassen
  13 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • 범세계적 코로나19 세계 연대 선언 2020년
  코로나19 (COVID-19)라는 위기로 인해, 세계에 만연한 불공평과 폭력의 사회구조를 시급히 바꾸지 않으면 안 될 필요성이 분명해졌습니다. 세계 속에 함께 살아가는 우리는 이 역사적 순간을 중요한 기회로 맞이하고자 합니다.
  14 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • Manifesto Global de Solidariedade COVID-19
  A crise do COVID-19 revelou a urgência de mudar as estruturas globais de desigualdades e violência. Nós, pessoas de todo o mundo, não deixaremos passar esse momento histórico.
  9 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • Manifesto di Solidarietà Globale Covid-19
  La crisi COVID-19 ha rivelato l'urgenza di cambiare le strutture globali di iniquità e violenza. Noi, persone di tutto il mondo, coglieremo questo momento storico.
  28 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • COVID-19 Manifeste de solidarité globale
  La crise du COVID-19 a révélé l’urgence de changer les structures mondiales d’inégalité et de violence. Nous, peuples du monde entier, saisissons donc ce moment historique pour construire la solidarité à tous les niveaux : local, national, mondial.
  5 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • Manifiesto de Solidaridad Global COVID-19
  La crisis del COVID-19 ha revelado la urgencia de cambiar las estructuras globales de desigualdades y violencia. Nosotras, personas de todo el mundo, no dejaremos pasar este momento histórico.
  13 of 100 Signatures
  Created by COVID-19 GLOBAL SOLIDARITY COALITION -.
 • COVID-19 Global Solidarity Manifesto
  A group of around 50 people from more than 12 countries drafted the Manifesto in recent weeks. Many prominent people are supporting it. People in general are more awake to the absurdity of a planet in which the richest 8 people have more wealth than the poorest 3.8 billion than ever before as this pandemic spreads. We are circulating this widely in multiple languages to help frame the debate and actions moving forward, raising global demands that address the inequity resulting from decades of neoliberal economic policies and rampant and unbridled militarism.
  3,983 of 4,000 Signatures
  Created by Peter K.